Re: Acousmatics in Bergen


Subject: Re: Acousmatics in Bergen
From: Anders Vinjar (anders.vinjar@notam.uio.no)
Date: Fri Feb 12 1999 - 03:18:52 EST


>>>>> "Bjørnar" == DIFFUSION i MeDIA <dim@CAM.ORG> writes:

>> Date: Mon, 8 Feb 1999 19:32:24 +0100 (MET)
>> From: Bjornar Habbestad <Bjornar.Habbestad@student.uib.no>
>> To: dim@CAM.ORG
>> Subject: Acousmatics in Bergen

>> I am initiating a series of conserts in Bergen, Norway, in cooperation
>> with the public cinema. They have several smaler halls suitable for the
>> perfomance of electroacoustic/acousmatic/electrophonic..etc.. music.My
>> questions are: what kind of technical standards are usual amongst
>> composers/artists? Is it f.x. possible to use a normal THX cinema PA? What
>> other formats are usual: DAT, CD, multitrack?

>> I hope you are able to help me.
>> Thanks a lot.
>> Bjørnar Habbestad, chairman Ny Musik Bergen

Hei Bjørnar.

Jeg leste posten din til Cecdiscuss for noen dager siden. Hvis du er
interessert i det tror jeg nok jeg kan hjelpe deg med svar på en del av
spørsmålene dine.

Du veit antagelig allerede hva NICEM er? Norsk seksjon av 'International
Confederation for Electroacoustic Music'. De arrangerer jevnlig
konserter, og samarbeider stadig med bla Ny Musikk i Norge og andre
internasjonale organisasjoner. De har 100 medlemmer pr. tiden. De har
mye kunnskap og erfaring med det du nevner i spørsmålene dine.

Jeg er litt usikker på hvor mye du er bevandra i EA-verdenen, så bær over
med meg hvis jeg nevner ting du allerede vet nok om nedenfor.

Når det gjelder format er det kun unntaksvis at EA blir laget og spilt på
andre format enn 2-spors (DAT/CD). Det har blitt laget noe
multikanals-arbeider, dog virker det som dette er mer populært blant
komponister som i hovedsak arbeider med instrumental-musikk.

Stereo format blir foretrukket av mange på grunn av mediet akusmatisk
musikk oftest blir presentert igjennom: høyttalerorkesteret. Dette er en
rigg av høyttalere, typisk 8 til 24 stykker, HIFI! (ofte
studiomonitorer), plassert hensiktsmessig i forhold til akustiske
forutsetninger på spillested og publikums plassering. Disse høyttalerene
er, med enkelte unntak, plassert parvis i et stereo oppsett.
Stereosignalet blir splittet og styrt til høyttalerene gjennom en mikser,
som gir kontroll for volum til hver enkelt høyttaler i salen.
Diffusøren, ofte komponisten selv, styrer høyttalerorkesteret og
understreker bredde, distanse, nærhet, dybde, massivitet, fokuserthet,
innsnevrethet osv. som allerede er inneholdt i stykket, premissene som er
lagt der av komponisten.

Her fins alt fra diffusjons-cowboyer til stoikere, og meningene er mange.
Frasene, forandringen av lydbildet gjennom høyttalerene, de faktiske
bevegelsene ved mikseren, skjer gjerne fort og dynamisk, i og med at de
følger det som skjer i musikken. Musikken blir framført og levendegjort,
ofte til stor forbauselse fra folk som tror at tape-musikk er en statisk
greie.

Grunnen til at denne formen blir foretrukket blant komponister og
konsertarrangører er at man sjelden eller aldri på forhånd har kontroll
over akustikken der stykket spilles. En av de mest basale parametrene i
elektroakustisk musikk er rommet, og det sier seg selv at spillestedet
lett kan undergrave det potensialet som fins i musikken. Ofte lager
komponister 2 mikser av musikken sin, en for konsertbruk og en for
avspilling gjennom et stereoanlegg eller PA-oppsett.

Jeg vil råde dere sterkt til å arbeide med noe som nærmer seg det jeg har
beskrevet her. Å trykke på knappen foran et PA-anlegg og lene seg
tilbake for å høre på musikken er sjelden tilfredsstillende.

Et godt anlegg kan leies inn for noen tusen kroner fra et utleiefirma.
Sett høyttalerene på stativ, hold avstand til publikum, ved små saler snu
et par høyttalere plassert foran på hver side av publikum vekk, så de kun
hører refleksjonen fra veggene osv., bruk tilgrensende rom med åpne dører
inn til konsertsalen for å mikse inn romklang i det øvrige lydbildet. osv
osv. Øv mye, så resultatet blir effektfullt. Behandle
høyttalerorkesteret som et instrument, øvelse gjør mester.

Ta gjerne kontakt.

Vennlig hilsen Anders VinjarThis archive was generated by hypermail 2b27 : Wed Jun 11 2003 - 13:08:51 EDT