Fwd: [ STEIM ] Announcement Night of the Unexpected 2005


Subject: Fwd: [ STEIM ] Announcement Night of the Unexpected 2005
From: jef chippewa (jef@econtact.ca)
Date: Mon Sep 05 2005 - 08:56:41 EDT


>From: STEIM <knock@steim.nl>
>Date: Mon, 5 Sep 2005 12:51:59 +0200
>Subject: [ STEIM ] Announcement Night of the Unexpected 2005
>
>The Night Of The Unexpected
>English version below
>
>Gaudeamus i.s.m. Paradiso en STEIM presenteren
>
>The Night Of The Unexpected
>van Tap Hop naar Lap Bop
>
>Op donderdag 8 september vindt onder redactie
>van Roland Spekle The Night Of The Unexpected
>plaats. In dit festival van één nacht krijgen de
>verscheidenheid en dynamiek die de hedendaagse
>muziekpraktijk kenmerken, gestalte. Het zal
>daarbij zowel gaan om gecomponeerde muziek als
>om geïmproviseerde muziek, elektronische
>dansmuziek of performances waarin muziek met
>visuele uitingen wordt gecombineerd. Voor de
>Night is een unieke presentatiewijze ontwikkeld
>die een onverwachte, directe relatie tussen
>publiek en artiesten creëert. Het programma
>wordt in een strak geregisseerde opeenvolging
>van korte, puntige optredens zonder pauzes
>gepresenteerd. Vaak wordt daarbij het podium als
>het traditionele domein van de artiest verlaten
>en wordt gebruik gemaakt van de specifieke
>mogelijkheden die het gebouw biedt. Het Engelse
>muziektijdschrift The WIRE: ³The real starting
>point for the unexpected was the forceful ground
>on which the disperate techniques and genres
>intersected and collided with each other
>throughout the evening.²
>
>The Night of the Unexpected is een vast
>onderdeel van de Gaudeamus Muziekweek, waarin de
>uitersten van verschillende hedendaagse muzikale
>stromingen in een ongebruikelijke vorm
>bijeengebracht worden.
>
>The Night of the Unexpected 2005 heeft de volgende onderdelen:
>L¹explicateur is een collage van oude
>filmbeelden, met een mimerol van Hans Dagelet en
>muziek van Spinvis en ensemble.
>Het Amstel Saxofoonkwartet speelt Xas van Iannis
>Xenakis en Voices from Nowhere van Vytautas
>Germanavicious
>Pow Ensemble van Luc Houtkamp ­ winnaar van de
>Boy Edgarprijs ­ presenteert Tap Hop met real
>time elektronica en tap dance.
>Het Helios kamerkoor o.l.v. Wolfgang Lange zingt Agnus Dei van Samuel Barber
>Het Nederlandse Circle Percussion zal je
>invoeren in de Japanse percussietraditie
>Pan Sonic, Finse pioniers van stoïcijnse
>electronica en experimentele techno met extreme
>frequenties
>Four Tet maakt ongrijpbare, soms extatische,
>ritmische muziek, waarin instrumentale
>brokstukken van free jazz, gospel en gamelan te
>herkennen zijn.
>Supersilent, Noorse nieuwlichters van de jazz en
>elektronica, soms klassiek dan weer heftig
>ontsporend en abstract.
>Gustav is de act van de innemende
>singer-songwriter Eva Jantschisch die onder deze
>naam haar maatschappijkritische teksten brengt
>in een bedding van elektronica en
>ongebruikelijke instrumentatie.
>De legendarische saxofonist Evan Parker maakt
>tranceopwekkende klanken die door de
>elektronische musicus Joel Ryan worden bewerkt
>Joel Ryan en Keir Neuringer spelen The Wolfman
>van Robert Ashley, een zeer vroeg werk van deze
>Amerikaanse componist voor stem en feedback.
>Lap Bop is de naam die Florintintin aan zijn
>live op de laptop gecreëerde remix van
>jazzsamples geeft.
>
>Het programma begint om 20.30 uur met Pan Sonic, Spinvis en Supersilent.
>
>The Night Of The Unexpected is een productie van
>Gaudeamus i.s.m. Paradiso en Steim en is
>onderdeel van de Gaudeamus Muziekweek, waarin
>composities van jonge internationale componisten
>worden gepresenteerd. www.gaudeamus.nl
>
>Zaal open 20.00 uur
>Aanvang 20.30 uur
>Toegang ¤ 10.00 incl. Lidmaatschap (¤ 7,50 met korting)
>Voorverkoop AUB/TSN
>
>
>Press release The Night of the Unexpected
>Thursday 8 September 2005, Paradiso, Amsterdam, the Netherlands
>
>
>Gaudeamus in collaboration with Paradiso and STEIM present
>
>The Night of the Unexpected
>from Tap Hop to Lap Bop
>
>On Thursday 8 September the Night of the
>Unexpected will take place in Paradiso,
>Amsterdam, curated by Roland Spekle. In this
>festival of one night, the diversity and
>dynamics that characterise contemporary music
>practice will be fully explored. Composed music,
>improvised music, electronic dance music and
>performances in which music is combined with
>visual work will be presented. For this event, a
>specific manner of presentation has been
>developed that creates an unexpected, direct
>relationship between audience and artists. The
>programme consists of a series of short
>performances without intermissions, and the
>stage as the traditional domain of the artist is
>often traded in for a position closer to the
>audience, or one that uses the specific
>characteristics of the building.
>
>The Night of the Unexpected is part of the
>international Gaudemus Music Week, and focuses
>on the extremes of the diverse styles in
>contemporary music, combining and presenting
>them in an unexpected way.
>
>The Night of the Unexpected 2005 consists of:
>
>L¹explicateur is a collage of old film images
>borrowed from the archives of the Dutch Film
>Museum, with the poetic music of Spinvis and his
>ensemble, one of Holland¹s most inspiring
>alternative pop musicians, and a mime role by
>Dutch actor / musician Hans Dagelet.
>The Amstel Saxophone Quartet, the young and
>promising group that recently won various
>international prizes, will perform Xas by Iannis
>Xenakis and Voices from Nowhere by the
>Lithuanian composer Vytautas Germanavicious.
>The Helios Chamber Choir directed by Wolfgang
>Lange will sing Agnus Dei by Samuel Barber.
>The Pow Ensemble by the Dutch saxophonist and
>electronic musician Luc Houtkamp presents Tap
>Hop, in which real-time electronica and tap
>dance are merged.
>The Dutch Circle Percussion.will introduce you
>into Japanese percussion traditions
>Pan Sonic, Finnish pioneers of stoic electronica
>and experimental techno with extreme
>frequencies, will perform two sets.
>Four Tet produces uncategorisable, sometimes
>ecstatic, rhythmical music, in which
>instrumental elements of free jazz, gospel and
>gamelan shine through.
>
>Supersilent, the Norwegian group that merges
>jazz and electronica, sometimes sound almost
>classical right before they derail into
>abstract, stormy clouds of sound.
>Gustav is the alias of the spellbinding
>singer-songwriter Eva Jantschisch who produces
>lyrics, often with a critical political
>undertone, in a bedding of electronica and
>unusual instruments.
>The already legendary saxophonist Evan Parker
>produces sounds that are treated electronically
>in real time by Joel Ryan, creating
>trance-inducing layers of sound.
>Joel Ryan and Keir Neuringer will perform The
>Wolfman of Robert Ashley, a very early work for
>voice and feedback by this American composer.
>Lap Bop is the coinage that Florintintin
>invented for his remix of samples of jazz
>standards that he creates with his laptop.
>
>The programme will start at 20.30 with Pan Sonic, Spinvis and Supersilent.
>
>The Night of the Unexpected is a production of
>Gaudeamus in collaboration with Steim and
>Paradiso, and is a part of the international
>Gaudeamus Music Week, in which compositions by
>young international composers are performed.
>http://www.gaudeamus.nl
>
>Doors open at 20:00.
>Start 20:30.
>Entrance fee ¤ 10.00
>
>Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam
>http://www.paradiso.nl
>
>_______________________________________________
>STEIM mailing list
>STEIM@list.xs4all.nl
>https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/steim

-- 

Communauté électroacoustique canadienne (CEC) Canadian Electroacoustic Community Université Concordia RF-302, 7141 rue Sherbrooke ouest, Montréal QC CANADA H4B 1R6 [ http://cec.concordia.ca | http://www.econtact.ca | http://www.sonus.ca ]This archive was generated by hypermail 2b27 : Sat Dec 22 2007 - 01:46:10 EST